บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

เปลวไฟแห่งรัก...

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 - 00:06 น.
AA 70

รักเอย... ยากกำหนดให้เป็นไปตามวิถีดั่งใจที่ต้องการ  *************************************************************************** เจ้าความรัก... ที่ใครต่อใครหลายคนเฝ้าหลงใหล เสมือนความต้องการไออุ่นจากกองไฟที่เราเป็นผู้ก่อ จักร้อนแรง ยาวนานเพียงไร ขึ้นอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนด หากว่าความรักก่อเกิดขึ้นในใจ  ขาดไร้ซึ่งความพอดี ก็ไม่ต่างอะไรจากเปลวเพลิงที่ลุกโหมจนมอดไหม้ หลงเหลือไว้แค่เพียง ความทรงจำ และเถ้าธุลี

***************************************************************************

             เรื่องราวของความรักนั้น หาได้เป็นสิ่งที่คงที่ ด้วยเกิดขึ้น และเป็นอยู่จากความรู้สึกของมนุษย์ จึงพร้อมที่จะแปรเปลี่ยนไปตามจริตของผู้ที่มีความรู้สึก และเจ้าความรักที่ว่านี้ ไม่ว่าบุคคลใดจะให้คำจำกัดความไว้ประการใด จะมีบริบท หรือไม่มี  คงไม่ใช่สาระสำคัญ  เพราะเรื่องราวแห่งความรักนั้น  เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน หากมองผิวเผินแล้ว ดูเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนอะไร  หากเรามาพิจารณาดูจะเห็นได้ว่า เจ้าความรักที่ใครต่อใครหลายคนต่างหลงใหล จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั้น หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ที่ผูกพันด้วยความเสน่หา (หมายเอาความรักฉันชู้สาว) อันสืบเนื่องมาจากการที่จิต หรือใจ ได้ปรุงแต่งขึ้น แล้วแสดงออกผ่านการกระทำ ทางกาย และวาจา เพื่อบ่งบอกให้รู้ถึงความรู้สึกของจิต หรือใจในขณะนั้น


          ดังนั้น ความรักจึงเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของจิต หรือใจของเรา หากเราประคองจิตหรือใจของเราให้เป็นไปด้วยความพอดี ไม่มาก และน้อยจนเกินไปกับเรื่องราวแห่งรัก  ก็ไม่ต้องเกรงกลัว หรือว่าหวั่นไหวใดๆ ในทุกนิยามแห่งรักที่ได้เกิดขึ้น เสมือนการก่อกองไฟเพื่อรับไออุ่น  จะสั้น หรือยาวนาน จะอบอุ่นหรือแผดร้อน ก็อยู่ที่การควบคุมระยะของความห่าง และการสุมไฟของตนนั้นแล

************************************************************

ในเรื่องรัก    หากลุ่มหลง.......................................................................วุ่นวายจิต
ให้ชวนคิด   คนึงหา..............................................................................พาเร่าร้อน
ความรักช่าง   ดูงดงาม.....................................................................หลายคนมอง
ติดบ่วงคล้อง จนครองใจ..................................................................ใครหลายคน


แรกรักนั้น   ช่างหวานซึ้ง.....................................................................ตราตรึงจิต

ให้ชีวิต   ได้สมหวัง.................................................................................ดั่งใจฝัน
ในเรื่องรัก   ทุกเวลา..........................................................................แทบนิรันดร์
ดั่งสวรรค์   มอบวิมาน........................................................................ประทานเรา


ถึงท่ามกลาง   ใครมิอาจ.....................................................................จะขวางกั้น

เพราะรักนั้น   เฉกเช่นทาง................................................................ร่วมสร้างฝัน
มองทุกสิ่ง   อย่างสวยสด......................................................................ทุกคืนวัน
จนใจนั้น   เต็มด้วยรัก...................................................................หนักแน่นทรวง


พอปลายทาง   แห่งความรัก...............................................................เริ่มผันผวน
จิตต่างรวน   ให้แปรปรวน...............................................................ต่างความเห็น
เกิดผิดพลาด   กับสิ่งต่าง.......................................................................ในที่เป็น
จึงคิดเห็น   ไม่ลงรอย........................................................................บนเส้นทาง


ลมเปลี่ยนทิศ   ความคิดเปลี่ยน..................................................................ซึ่งวิถี
หลบเลี่ยงลี้   หนีปัญหา.......................................................................ทำลายฝัน
สิ่งว่าแรง   ใจแรงกว่า...........................................................................เกินฝ่าฟัน
ให้จบกัน   ที่ความรัก............................................................................หักร้างลา


ต้องรู้รักษ์   ที่รักปัก...........................................................................แน่นดวงจิต
ในจริต   คิดให้ตก..............................................................................ไม่หวั่นไหว
ทั้งตาหู   จมูก ลิ้น...............................................................................และกายใจ
ควบคู่ไป   หมั่นตรึกตรอง...............................................................ประคองกรรม

************************************************************

" บริสุทธิ์แห่งรัก อยู่หนือการสัมผัส เมื่อใครรักใคร ไร้ซึ่งใครกำหนด รักนั้นนิรันดร์ "

                                                                                                          ...คนเดินเท้า


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

เปลวไฟแห่งรัก...